Thứ tư, 22/01/2020 - 15:54|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lê Lợi

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

Giáo viên có ý thức tự rèn về chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững yêu cầu Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.

Đối với tổ chuyên môn:

    -  Thay đổi mục đích, yêu cầu và nội dung hoạt động của việc sinh hoạt tổ chuyên môn so với như trước đây; triển khai và thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học thường xuyên trong các buổi sinh hoạt tổ;

   - Tổ trưởng/ nhóm trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch sinh hoạt, định hướng hoạt động cụ thể sẽ là một phần hiệu quả của buổi sinh. Tổ/nhóm chuyên môn thống nhất việc sẽ ra quyết định thế nào khi giải quyết vấn đề và xác định các nguyên tắc làm việc của tổ;

   - Tạo thói quen làm việc theo nhóm của tổ chuyên môn; thống nhất về việc phải nhắm tới các mục tiêu nào và bàn định các biện pháp thực hiện.

 

    - Phân công nhiệm vụ phù hợp, phát huy tối đa năng lực và vai trò của mỗi GV trong tổ.. Sự phân công rõ ràng trách nhiệm của từng GV sẽ là yếu tố quan trọng tạo nên thành công của tổ chuyên môn.

   - Phát huy tốt vai trò của nhóm trưởng; xây dựng môi trường khuyến khích mọi người làm việc; tuân thủ kế hoạch đã vạch ra, tôn trọng, nêu cao tinh thần dân chủ, công bằng, hợp tác và chia sẻ, đánh giá đúng năng lực và sự cống hiến của mỗi GV trong tổ.

 Đối với giáo viên:

    - Nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, bản chất của việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.

    - Nêu cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng nhằm biến quá trình bồi dưỡng, đào tạo thành quá trình tự bồi dưỡng, tự đào tạo.

    Chính vì vậy, tổ trưởng có nghiên cứu đề ra những biện pháp để phát động phong trào tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo trong tổ nhằm tạo động lực để GV phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của mình bằng con đường tự học, tự nghiên cứu góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

 Đối với học sinh:

     Học sinh chủ động và tích cực trong quá trình tìm hiểu bài học, phát huy tự học, sáng tạo và khám phá.

Nguồn: Lê Lợi
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 19
Hôm qua : 21
Tháng 01 : 754
Năm 2020 : 754

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

Giáo viên có ý thức tự rèn về chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững yêu cầu Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.

Đối với tổ chuyên môn:

    -  Thay đổi mục đích, yêu cầu và nội dung hoạt động của việc sinh hoạt tổ chuyên môn so với như trước đây; triển khai và thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học thường xuyên trong các buổi sinh hoạt tổ;

   - Tổ trưởng/ nhóm trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch sinh hoạt, định hướng hoạt động cụ thể sẽ là một phần hiệu quả của buổi sinh. Tổ/nhóm chuyên môn thống nhất việc sẽ ra quyết định thế nào khi giải quyết vấn đề và xác định các nguyên tắc làm việc của tổ;

   - Tạo thói quen làm việc theo nhóm của tổ chuyên môn; thống nhất về việc phải nhắm tới các mục tiêu nào và bàn định các biện pháp thực hiện.

 

    - Phân công nhiệm vụ phù hợp, phát huy tối đa năng lực và vai trò của mỗi GV trong tổ.. Sự phân công rõ ràng trách nhiệm của từng GV sẽ là yếu tố quan trọng tạo nên thành công của tổ chuyên môn.

   - Phát huy tốt vai trò của nhóm trưởng; xây dựng môi trường khuyến khích mọi người làm việc; tuân thủ kế hoạch đã vạch ra, tôn trọng, nêu cao tinh thần dân chủ, công bằng, hợp tác và chia sẻ, đánh giá đúng năng lực và sự cống hiến của mỗi GV trong tổ.

 Đối với giáo viên:

    - Nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, bản chất của việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.

    - Nêu cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng nhằm biến quá trình bồi dưỡng, đào tạo thành quá trình tự bồi dưỡng, tự đào tạo.

    Chính vì vậy, tổ trưởng có nghiên cứu đề ra những biện pháp để phát động phong trào tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo trong tổ nhằm tạo động lực để GV phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của mình bằng con đường tự học, tự nghiên cứu góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

 Đối với học sinh:

     Học sinh chủ động và tích cực trong quá trình tìm hiểu bài học, phát huy tự học, sáng tạo và khám phá.

Nguồn: Lê Lợi
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 19
Hôm qua : 21
Tháng 01 : 754
Năm 2020 : 754